1
245

Giao tiếp bất bạo động

Giao tiếp bất bạo động là công trình nghiên cứu của tiến sĩ Marshall Rosenberg. Đây là một trong những công trình nghiên cứu có đóng góp quan trọng trong sự hòa giải mâu thuẫn, hiểu rõ gốc rễ của xung đột.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply