Đăng Ký Học Thiền Cùng Hà

                                      Đăng ký học Thiền Cùng Hà

 

Đăng ký học Thiền – Khí Công Chú Tâm cùng Hà là bạn có cơ hội trải nghiệm về thế giới nội tâm phong phú của mình. Thế giới ấy đang hỗ trợ hay cản trở cuộc sống của bạn?

ĐỊA ĐIỂM 1: TRUNG TÂM THIỀN CÙNG HÀ – YÊN VIÊN, GIA LÂM, HÀ NỘI

THỜI GIAN: 17:00 – 18:00 Thứ 3 -5 – 7 hàng tuần

Hình thức học : Online qua Zoom

ĐĂNG KÝ HỌC QUA LINK: https://tinyurl.com/ThienCungHa