43

LỊCH HỌC THIỀN

ĐỊA ĐIỂM 1:

22N8 CỐNG THÔN, YÊN VIÊN, GIA LÂM, HÀ NỘI

Thời gian: 18:30 – 20:00 ngày Thứ 2 – 4 – 6

 

ĐỊA ĐIỂM 2:

TẦNG 15, SỐ 137 NGUYỄN VĂN CỪ, GIA LÂM, HÀ NỘI

Thời gian: 12:00 – 13:30 ngày Thứ 3 hàng tuần

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply