1
54

Tôi tự do là chính mình! | Nguyễn Đức Kiên

Bắt nguồn từ câu hỏi : Làm sao thể hiện sự tự do LÀ MÌNH? Tôi đến với thiền cùng một thời điểm đó và đây là cơ duyên tốt tôi đã nhận được. Tôi thể hiện được con người thật của mình và tự tin trên con đường khám phá thế giới bên trong bản thân. Tôi bị cộng hưởng bởi những con người sống trung thực với chính họ như nhiều nhân vật trong những bộ phim : Lăn đến bên em (Tout le monde debout) và Điều kỳ diệu (Wonder). Họ thể hiện hoàn toàn tự do LÀ CHÍNH HỌ.
Qua đó, tôi hiểu rằng cách mở ra một con đường mới chính là trực tiếp đi vào con đường ấy. Những bước chân đầu tiên tôi chạm vào con đường riêng có của chính mình đầy độc đáo, khác biệt và sáng tạo. Có thể phủ trên con đường ấy những rong rêu trượt ngã nhưng là đàn ông tôi cho phép mình trải nghiệm những trơn trượt của cuộc sống để làm vững vàng chính mình. Tôi không né tránh hoặc sợ hãi mà học cách nhìn nhận mình với tất cả điểm cộng và điểm trừ bên trong để dần dần chuyển hóa. Tôi học cách không khắt khe với chính mình.
Một cách đầy tự nhiên, Thiền Cùng Hà đã trở thành một người bạn, một người chị, một người dẫn dắt tôi.
Xin cảm ơn Thiền Cùng Hà đã truyền cảm hứng cho tôi trên con đường đầy bí ẩn và thu hút này!

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply